Jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domu w programie Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych zarówno poprzez wymianę starszych źródeł ciepła na nowoczesne, jak i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynku.

Ile dofinansowania można uzyskać z programu Czyste Powietrze?

W ramach programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dotację w wysokości:

  • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
  • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
  • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Oprócz tego dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami możliwa jest dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny, który zdecydowanie warto wykonać, decydując się na termomodernizację domu.

O jakie dofinansowanie możesz się ubiegać?

W ramach programu Czyste Powietrze możesz ubiegać się o dofinansowanie na:

  • wymianę pieców węglowych na nowocześniejsze urządzenia,
  • wszystkie działania z zakresu termomodernizacji, które obejmują np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Drzwi i okna na Śląsku zapewnia nasza firma. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jak starać się o dofinansowanie?

Przede wszystkim należy złożyć stosowny wniosek.

  • Pobierz wniosek z Portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Następnie uzupełnij go i złóż do właściwego wojewódzkiego FOŚiGW.
  • Możesz też skorzystać z serwisu rządowego www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, gdzie najpierw trzeba zalogować się przez Profil Zaufany, następnie należy wypełnić wniosek. Skan załączników wraz z wnioskiem należy przesłać do WFOŚiGW.
Close Menu